Play Icoon
Afspelen

De getijdebewegingen hebben het Waddengebied letterlijk gevormd en laat het er nu ook nog steeds weer anders uitzien.

Het getij heeft onder andere effect op de temperatuur, het zout- en zuurstofgehalte van het zeewater en op de aan- en afvoer van sediment. Dit zijn de zogenaamde abiotische, oftewel niet-levende, sturende factoren in het ecosysteem.

De getijdebeweging zorgt er ook voor dat er met vloed vanuit de Noordzee voedsel de Waddenzee instroomt. Het water zit vol met voedseldeeltjes en micro-organismen zoals plantaardig en dierlijk plankton waarop de voedselpiramide steunt.

Maar het getij vormt de wadden ook letterlijk. Elke keer wordt er zand en klei aangevoerd en ook weer meegenomen. Zand- en slikplaten worden opgebouwd, of juist afgebroken, geulen worden verlegd en kwelders ontstaan en verdwijnen. Dit maakt het gebied heel dynamisch.

Volgende Avontuur?
Ga door naar Klimaat