Play Icoon
Afspelen

Een kwelder is buitendijks land dat direct aan de (Wadden)zee grenst. Bij storm of extra hoog water komt een kwelder onder water te staan. Met het zeewater wordt sediment meegevoerd, hierdoor worden kwelders geleidelijk steeds hoger.

Hoe verder van de zee hoe hoger de kwelder. Daardoor bestaat een kwelder uit verschillende hoogtes, de zones. In elke zone groeien weer andere plantensoorten. De plant die het dichtst bij de Waddenzee staat is de zeekraal. Dit is de pionier van de kwelder en is zout-tolerant.

Bij het hoger worden van de kwelder wordt de invloed van de a-biotische factor saliniteit steeds minder waardoor er andere planten kunnen groeien zoals zeealsem, zeeaster en lamsoor.

Deze verschillende soorten planten volgen elkaar dus in de tijd en ook in ruimte op, en dat noemen we successie.

Volgende Avontuur?
Ga door naar Getijde