Play Icoon
Afspelen

Het Wad altijd in beweging

Het Wad altijd in beweging

Het Wad van boven ziet er toch wonderlijk uit? Al die geulen en mooie vormen, het lijkt soms wel een andere wereld. Het samenspel van getij, wind en golven maken dat de Waddenzee aldoor in beweging is. Ontdek hoe aan- en afvoer van water de Wadden vormen. En dat zo allerlei verschillende leefgebieden ontstaan voor planten en dieren; van mossel tot zeehond. Als het Wad droogvalt is het een geweldige plek om uit te rusten en eten te vinden in de bodem. Het is dan een komen en gaan van duizenden dieren. Ontdek ook hoe de mens heeft gezorgd voor veranderingen in het Waddengebied, al eeuwenlang. Zo zijn het niet alleen natuurlijke processen die het Wad in beweging houdt, maar ook de door mensen bedachte ingrepen.

 

 

Lesmateriaal (downloadable pdf's)