Onze Partners
De partners van WereldWad

Partners Panorama Waddenzee

Partners WereldWad

Deze website en het educatieprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking met de Waddenvereniging en de waddencentra binnen de Stichting Waddencentra:
– Ecomare op Texel
– De Noordwester op Vlieland
– Centrum voor Natuur en Landschap op Terschelling
– Natuurcentrum Ameland
– Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog

Het project is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Het Waddenfonds en het Scheltema-Breet Natuurfonds.

Daarnaast kon de productie van het educatieprogramma alleen plaatsvinden met de genereuze steun van veel partijen: het UNESCO Werelderfgoed, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), ESRI, Wageningen University & Researchcentrum, Zeehondencentrum Pieterburen, Wageningen Marine Research, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Groninger Landschap, Landschap Noord-Holland, ministerie van Defensie, ministerie van Economische Zaken/ Waddenunits, Provincie Fryslân, Provincie Groningen, Provincie Noord-Holland, Van Hall-Larenstein, Wagenborg Passagiersdiensten, Doeksen.