Onze Partners
De partners van WereldWad

Deze website en het educatieprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking met de Waddenvereniging en de waddencentra binnen de Stichting Waddencentra:
– Ecomare op Texel
– De Noordwester op Vlieland
– Centrum voor Natuur en Landschap op Terschelling
– Natuurcentrum Ameland
– Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog

Het project is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Het Waddenfonds en het Scheltema-Breet Natuurfonds.

Daarnaast kon de productie van het educatieprogramma alleen plaatsvinden met de genereuze steun van veel partijen: het UNESCO Werelderfgoed, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), ESRI, Wageningen University & Researchcentrum, Zeehondencentrum Pieterburen, Wageningen Marine Research, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Groninger Landschap, Landschap Noord-Holland, ministerie van Defensie, ministerie van Economische Zaken/ Waddenunits, Provincie Fryslân, Provincie Groningen, Provincie Noord-Holland, Van Hall-Larenstein, Wagenborg Passagiersdiensten, Doeksen.