Play Icoon
Afspelen
Duin
Marker

Konijn

De natuurbeheerders van de duinen zijn niet mensen, maar konijnen. Zij zorgen voor het onderhoud en dat er allerlei dieren en planten kunnen leven.

Hun verlaten holen worden perfecte broedplaatsen voor bijvoorbeeld de bergeend en de tapuit. Met hun keutels bemesten ze bepaalde plekken in de duinen, de zogenoemde latrines. Daardoor kunnen er weer planten groeien. En doordat ze de hoge grassen weg eten, krijgen sommige planten de kans om te groeien, zoals het driekleurig viooltje. Daarmee is het konijn een belangrijke biotische factor in dit ecotoop.

Konijnen zijn exoten, ze leven hier pas sinds de komst van de Romeinen. Zij namen konijnen mee als appeltje voor de dorst.

Konijnen hebben het heel lang heel goed gedaan in de duingebieden. Toch zijn ze heel kwetsbaar. Vooral voor virusziekten. En waar konijnen verdwijnen, verandert de natuur ook meteen. Dan worden soms grote grazers ingezet om het graaswerk van het konijn overnemen.

Volgende Avontuur?
Ga door naar Getijde