Play Icoon
Afspelen
Kwelder
Marker

Lepelaar

De lepelaar is een prachtige, sierlijke vogel. Zijn snavel is aangepast aan ondiepe moerassen en getijdegebieden. Daarmee zeeft hij garnalen en visjes uit het water. Als hij iets gevangen heeft, zwaait hij de prooi zo zijn keel in.

Lepelaars foerageren voornamelijk bij ondiepe geulen. In het voorjaar zijn er alleen nog geen of weinig garnalen. Die houden zich in de diepere geulen op. Dat is voor de lepelaar geen probleem, ook andere dieren staan op zijn menu.

Driedoornige stekelbaarsjes trekken in het voorjaar vanuit de zee richting zoeter water om te paren. Een dankbare prooi voor de lepelaars die ze daar opwachten.

Uniek is dat lepelaars in het waddengebied ook broeden. Op de grond, het liefst op de hogere kwelders, waar is de kans dat de nesten wegspoelen het kleinst is. Als je een lepelaar ziet met een grote kuif, een oranje borst en oranje-rode keel, dan is hij in broedkleed…..om indruk te maken tijdens de paringstijd.

Volgende Avontuur?
Ga door naar Klimaat