De Bosatlas van de Wadden / Panorama Wadden

De makers van Wereldwad, diverse vakdocenten en partnerorganisaties hebben samen het het onderwijspakket ‘Panorama Waddenzee’ ontwikkeld. Dit is een lessenserie dat gebruik maakt van:

– Een interactieve schoolplaat voor in de klas

– Een set van 20 exemplaren van de De Bosatlas van de Wadden

– Unieke films op WereldWad.nl.

Met de beleving van film en verdieping door gebruik van de Bosatlas ontstaat een rijke leeromgeving voor leerlingen van onderbouw vmbo, havo, vwo. De lessen zijn geschikt voor en volgen het curriculum voor de vakken Biologie, Aardrijkskunde en Economie en voor vakoverstijgend onderwijs.