Play Icoon
Afspelen
360 films

Lepelaar (zonder voice-over)

Vogels zijn kampioenen in reizen. Sommige soorten vliegen tienduizenden kilometers per jaar van en naar hun broedgebieden. Je kunt als vogelonderzoeker veel te weten komen over deze vogeltrek door vogelsoorten te ringen.

In deze 360 ga je mee met het ringen van de lepelaar. Lepelaars worden geringd om zo meer informatie te verzamelen over de soort. Kun je beschrijven wat voor informatie verzameld kan worden? Gebruik de woorden vogeltrek, overwinteringsgebied en broedgebied.