Play Icoon
Afspelen
Strand
Marker

Zilvermeeuw

De zilvermeeuw is een echte kustbewoner. Tijdens storm is de zilvermeeuw in zijn element. Dan hangt hij boven golven in de branding op zoek naar iets eetbaars. Schelpdieren en vissen zijn favoriet. Maar meeuwen zijn ook opportunisten; als er ergens voedsel is zijn ze er direct te vinden. Het zijn echte alleseters, zoals jonge vogels, dode dieren, patat, brood.

Zilvermeeuwen zijn koloniebroeders en broeden met vele honderden bij elkaar in de duinen. Een partner voor het leven, daar doen zilvermeeuwen niet aan. Met name een mislukt broedsel kan reden voor scheiding zijn.

Het aantal zilvermeeuwen gaat achteruit in het Waddengebied. Dit heeft vermoedelijk te maken met het verdwijnen van de intensieve visserij van mensen in het waddengebied. Ironisch genoeg maakt dit het voor de zilvermeeuwen juist lastiger om aan hun voedsel te komen.

Volgende Avontuur?
Ga door naar Klimaat